Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi - Kontakt - Wydział Prewencji KMP w Łodzi