Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi - Kontakt - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

 

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

ul. Tuwima 12a
90-003 Łódź

Sekretariat
tel. 42 665 18 18
email: prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl

Zespół Profilaktyki Społecznej
tel. 42 665 14 15

Zespół Wykroczeń i Dzielnicowych
tel. 42 665 14 88

Zespół Organizacji Służby
tel. 42 665 14 72

Zespół ds. Nieletnich i Patologii
tel. 42 665 21 22