Bezpieczny wypoczynek

Wstęp wzbroniony - niebezpieczeństwo !!!

Kolejnym zagrożeniem w czasie wakacji, szczególnie atrakcyjnym dla młodych ludzi w sytuacji gdy spędzają wolny czas w miejscu zamieszkania jest tzw. "urbex". Termin pochodzi od angielskiego: "urban exploration" co oznacza "eksplorację miejską". Jej celem jest zwiedzanie opuszczonych , zrujnowanych oraz zapomnianych budynków oraz utrwalanie powyższego na zdjęciach lub na filmach, które bardzo często są następnie publikowane w mediach społecznościowych.

Ta forma spędzania wolnego czasu, wiąże się jednak z szeregiem zagrożeń w postaci niezabezpieczonej infrastruktury, której zły stan techniczny może doprowadzić do kontuzji i wypadków. Ponadto osoby wchodzące na takie obiekty mogą zostać potraktowane jako intruzi przez osoby je nadzorujące a w przypadku kiedy zabierają jakiekolwiek „pamiątki” może im zostać postawiony zarzut kradzieży.

Z samej definicji miejsca opuszczonego wynika też, że trudno na takich obiektach oczekiwać na pomoc od osób postronnych w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Do niebezpiecznych sytuacji może dojść również gdy młodzież narusza strefy ochronne żwirowisk, oraz składowisk materiałów sypkich gdzie nierzadko dochodzi do oberwania się nasypów i osunięć składowanego lub wydobywanego materiału. Zabawa w tych miejscach grozi upadkiem z wysokości lub nawet zasypaniem osoby. Znaczne zagrożenie stanowi również pracujący w tych miejscach ciężki sprzęt, którego operatorzy mogą być nieświadomi obecności osób nieuprawnionych. Podobnie rzecz się ma z zalanymi żwirowniami czy wyrobiskami które o ile nie są dostosowane do takiej roli charakteryzują się znaczną głębokością oraz niestabilnością dna, często też z uwagi na nieprzejrzystą wodę nie widać w nich pozostawionych elementów różnych instalacji i konstrukcji, które mogą stanowić duże niebezpieczeństwo dlatego nie należy w nich pływać ani kąpać się.

Letnie miesiące to też czas kiedy rozpoczynają się żniwa podczas, których na wiejskie drogi i pola wyjeżdżają duże maszyny rolnicze. One również mogą stanowić zagrożenie w przypadku braku nadzoru nad małoletnimi. Szczególnie niebezpieczne są wtedy sytuacje kiedy dzieci przebywają wśród upraw lub poruszają się obok ciągników, kombajnów itp. Nie pozwólmy aby nasi podopieczni bawili się wśród maszyn budowlanych lub urządzeń rolniczych, na terenie żwirowisk oraz placów budowy. Uczulajmy ich na zagrożenie jakie stwarzają te miejsca, uczmy ich przestrzegania zakazów wstępu oraz poszanowania dla cudzej własności. Wykażmy zainteresowanie co nasze dzieci publikują w internecie, gdzie spędzają wolny czas a unikniemy wielu zagrożeń. Czas wakacji to czas kiedy najmłodsi potrzebują szczególnej uwagi i uważności nie zawiedźmy ich i zapewnijmy należytą opiekę tak by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Powrót na górę strony