Bezpieczny wypoczynek

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku

Uczniowie łódzkich szkół rozpoczęli ferie zimowe. Łódzcy profilaktycy czas zimowego wypoczynku wykorzystują do promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci spędzających czas wolny na półkoloniach.

Od pierwszego dnia zimowej przerwy w nauce systematycznie organizowane są spotkania w trybie on-line, kierowane do zorganizowanych grup półkolonijnych. Podczas prelekcji profilaktycy przypominają najmłodszym zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, podczas zabaw na świeżym powietrzu, kontaktu z osobą nieznajomą, czy też ataku agresywnego psa. W trakcie spotkań promowane są właściwe formy zachowań, obowiązujące zarówno w przestrzeni publicznej, jak i świecie wirtualnym. Pierwsze ze spotkań przeprowadzono dla półkolonistów ze w Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. Dla młodych odbiorców przygotowano autorskie filmy profilaktyczne z udziałem maskotki Komendy Miejskiej Policji w Łodzi – Kota Prewencjusza, które były emitowane podczas spotkania.

Bezpiecznych oraz spokojnych ferii zimowych życzą łódzcy profilaktycy.

 

 

 

 

Powrót na górę strony