Dzieci i młodzież

Zajęcia on – line z dziećmi i młodzieżą

Powrót dzieci do szkoły spowodował, że Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wychodząc naprzeciw potrzebom dydaktycznym dzieci i młodzieży po feriach wznowił cykl spotkań on – line, co spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

Z uwagi na trwający okres pandemii funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Łodzi chcąc realizować zagadnienia profilaktyczne, po przerwie zimowej wznowili prelekcje z dziećmi i młodzieżą zarówno tą, która stacjonarnie kontynuuje proces dydaktyczny, jak również z tą, która uczy się zdalnie. Powyższe prowadzą z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu, korzystając z Microsoft Teams oraz Zoom Video Communications. Spotkania reaktywowane są w trybie on-line i mają charakter interaktywny. Kierowane są zarówno do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, jak też studentów zagranicznych. W trakcie spotkań policjanci wykorzystują autorskie materiały profilaktyczne w postaci spotów, filmów i prezentacji multimedialnych. Alternatywną formę skierowaną do seniorów stanowią słuchowiska przestrzegające przed oszustwami pod legendą, które opublikowane są na stronach internetowych instytucji współpracujących z Policją.

„Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Łodzi serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu Łodzi do udziału w spotkaniach profilaktycznych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Proponujemy spotkania za pośrednictwem przestrzeni internetowej oferując szeroki wachlarz tematyczny, który stanowi m.in. takie zagadnienia jak: odpowiedzialność prawna nieletnich, bezpieczeństwo: w sieci (w tym, cyberzagrożenia, mowa nienawiści, hejt), w przestrzeni publicznej, w szkole, w miejscu zamieszkania, przestępstwa z nienawiści, handel ludźmi, konsekwencje społeczne i prawne dotyczące różnego rodzaju uzależnień. W celu ustalenia terminu, godziny oraz formy i tematyki spotkania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 841 14 15 lub 841 14 03, bądź adresem mail prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl”.


 

Z profilaktycznym pozdrowieniem
Zespół Profilaktyki Społecznej
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

Powrót na górę strony