Placówki pomocowe dla osób bezdomnych - Żebractwo i bezdomność - Wydział Prewencji KMP w Łodzi

Żebractwo i bezdomność

Placówki pomocowe dla osób bezdomnych

Niska temperatura w nocy połączona z nieporadnością życiową lub stanem upojenia alkoholowego to główne przyczyny wychłodzenia, na które narażone są osoby bezdomne lub samotne. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!!!

W przypadku ujawnienia osób bezdomnych, samotnych bądź potrzebujących pomocy,
należy kontaktować się z pod numerem tel. 112 lub 997 lub 986

Pomoc dla bezdomnych

tel. 987

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Placówki udzielające pomocy osobom potrzebującym

  • Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet - ul. Gałczyńskiego 7; w godz 18.00-8.00, tel: 647-03-33                
  • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn - ul. Szczytowa 11;  w godz 20:00-8:00; tel. 42 679-31-35
  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet - ul. Kwietniowa 2/4; (funkcjonuje całodobowowo); tel:42 683-38-00;
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - ul. Szczytowa 11; (funkcjonuje całodobowowo); tel: 679-31-35;
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - ul. Nowe Sady 1; (funkcjonuje całodobowowo) tel. 42 259-27-05;
  • Świetlica dla osób bezdomnych - ul. Piłsudskiego 119 jest corocznie otwarta  od 01 grudnia do 15 marca w  godz. 08.00-16.00;
  • Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych funkcjonująca w PPCh Caritas przy ul. Wólczańskiej 108 od 01 grudnia do 15 marca roku następnego w godz 16.00-20.00;
  • W okresie zimowym od 01. grudnia do 15 marca uruchomiony zostanie  autobusu rozwożącego ciepłe posiłki dla osób bezdomnych.

Trasa autobusu: godz 22:00 - schronisko Nowe Sady 17 - Dw. Łódź Kaliska - Dw. Łódź Żabieniec - Stary Rynek od ul. Podrzecznej - Pl. Barlickiego od ul. Małej - ul. Szczytowa - schronisko ul. Gałczyńskiego 7 - schronisko Nowe Sady 7 ok. godz 3:00.