Informator

Telefony zaufania

800 112 800
"Telefon zaufania dla ofiar przemocy"
Infolinia jest bezpłatna, anonimowa, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę

 

800 12 01 48
"Zatrzymaj przemoc”

(numer bezpłatny)

22 619 91 49
w sprawach terroryzmu

 

116 111
Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

 

800 12 12 12
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer, możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15 do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl.

 

801 12 00 02
Niebieska Linia

To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.

 

801 19 99 90
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16-21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomanii oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl.

 

22 692 82 26
Całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl.

 

801 24 70 70
Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.

Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl.

 

116 000
Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.

Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl.

 

801 109 801
Infolinia Krajowego Centrum Kompetencji

Czynna w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Wcale nie trzeba się narażać na zarzut wtykania nosa w nieswoje sprawy, psuć relacji między sąsiadami, wśród najbliższego otoczenia, kiedy próbujemy zareagować na niepokojące, podejrzane sytuacje w czyimś domu. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii Krajowego Centrum Kompetencji 801 109 801(Infolinia płatna w wysokości jednego impulsu, czyli 0,35 zł z VAT). Tam codziennie osoby kompetentne w udzielaniu pomocy potrzebującym reagują na wszelkie zgłoszenia, odpowiadają na pytania i wątpliwości, kierując sprawy tam, gdzie można znaleźć rozwiązanie.

 

Bazy teleadresowe podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne, podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr miejsc w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczaoswego schornieninia oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa znajdują się na stronie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi pod adresem:

www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

Powrót na górę strony