Aktualności

Przemoc niszczy pokolenia – nowa akcja łódzkiej Policji

Wzbudzenie wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie celem akcji plakatowej łódzkich policjantów. Plakaty "Przemoc niszczy pokolenia" jeszcze w okresie przedświątecznym trafią do łódzkich parafii, urzędów i komisariatów.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi rozpoczęli kolejną  akcję profilaktyczną. W okresie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, świąt wyjątkowo rodzinnych, funkcjonariusze kolportują przygotowane własnym staraniem plakaty wzbudzające refleksje i zatroskanie nad losem ofiar przemocy domowej doznających krzywd od najbliższych stosujących przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną czy - coraz powszechniejszą w polskich rodzinach – ekonomiczną, obejmującą: okradanie, celowe niszczenie własności, zabieranie pieniędzy, dokumentów, zaciąganie pożyczek na wspólne konto bez wiedzy lub pozwolenia drugiej osoby, zmuszanie do spłacania długów, wyprzedawanie wspólnego majątku po kryjomu, zaniedbywanie dzieci przez rodziców – niezapewnianie im godziwych warunków do życia, pozbawianie jedzenia, odzieży, brak opieki w chorobie, brak wsparcia psychicznego i materialnego. Statystyki policyjne ukazują, że najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie padają najsłabsi - kobiety, dzieci i młodzież i seniorzy, a stosowana przemoc w rodzinie niszczy ład społeczny w kolejnych pokoleniach, gdyż osoby poddane przemocy rodzinnej wykazują podatność na powielanie złych wzorców w swoich kolejnych związkach.

Plakaty z apelem o społeczną wrażliwość na przemoc domową i reakcję trafią do parafii, urzędów oraz policyjnych komisariatów.  Uzasadnienie dla policyjnej kampanii edukacyjno-informacyjnej trafnie oddają słowa insp. Pawła Karolaka – Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, zawarte w liście skierowanym wraz z plakatami do proboszczów łodzkich parafii: " My, łódzcy policjanci, pełniąc służbę nazbyt niestety często zderzamy się z poruszającymi głęboko skutkami takich zachowań – ludzkim cierpieniem i bólem fizycznym po pobiciu, duszeniu, oparzeniu, czy skaleczeniu ostrym przedmiotem, poniżeniem i upokorzeniem wyzwiskami bądź groźbami oraz nękaniem ze strony bliskiej osoby, wyrzuceniem przemocą z mieszkania, wreszcie ucieczką z domu, który przestał być bezpieczną przystanią, w obawie przed niebezpiecznymi zachowaniami członka rodziny".

Funkcjonariusze podejmując kolejną próbę społecznego uwrażliwienia i wzbudzenia woli pomocy ofiarom apelują o reakcję do wszystkich, którzy posiadają informacje o krzywdzonych aktualnie osobach doznających przemocy domowej - "Nie pozwól na okrucieństwo wobec bliskich! REAGUJ! Powiadom Policję. Dzwoń!".

Powrót na górę strony