Aktualności

Licealiści z klas policyjnych wprawiali się w musztrze

Dwa łódzkie licea, XVIII Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Perla 11 oraz XLII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Stawowej 28, zyskały patronat Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi dla klas, w których realizowany jest program „klasa policyjna”. W ramach współpracy z Policją wybrane moduły edukacyjne prowadzą łódzcy policjanci, przybliżający historię i tradycje formacji, zasady hierachii służbowej, wymogi doborowe.

Podczas październikowych zajęć pierwszoklasiści zainteresowani przywdzianiem w przyszłości policyjnego munduru uczyli się także policyjnej musztry i ceremoniału, a przeprowadzone pod komendą eksperta z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi ćwiczenia praktyczne pokazały, że wykonane prawidłowo zadania mogą być dla młodzieży źródłem satysfakcji.

Harmonogramy współpracy z oboma szkołami na bieżacy rok szkolny obejmują także współdziałanie w realizacji policyjnych projektów profilaktycznych, w tym w koncepcji profilaktyki twórczej i rówieśniczej.

Powrót na górę strony