Aktualności

Łódzki dzielnicowy uhonorowany za pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

W dniu 20 listopada 2019r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się niecodzienna uroczystość, do udziału w której zaproszono także policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z Komendantem Miejskim Policji na czele. Swój jubileusz XXV-lecia istnienia obchodził Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Uroczystego otwarcia jubileuszu dokonała Pani Iwona Karaś - Prezes Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii, przestawiając rys historyczny placówki, a także projekty, w których uczestniczyły mieszkanki ośrodka. Jubileusz XXV-lecia placówki był także okazją do wręczenia przez Panią Prezes podziękowań dla partnerów działających na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż  w gronie tym znalazł się asp.szt. Rafał Kępski, dzielnicowy II Rewiru Dzielnicowych Komisariatu V Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Choć troska o bezpieczeństwo mieszkańców i podejmowanie działań na rzecz zwiększenia jego poczucia stanowią główne zadania dzielnicowego, to - jak podkreślali gospodarze wydarzenia – wysoce kompetentna pomoc dzielnicowego Kępskiego mieszkańcom ośrodka przywraca naruszone przemocą poczucie bezpieczeństwa i jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania samej placówki. Warto zaznaczyć, że w przypadku ofiar przemocy potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa nabierają wyjątkowego znaczenia i należą do najważniejszych, dlatego praca dzielnicowego w tym wymiarze wymaga również szczególnego podejścia - wrażliwości, a także empatii. Takie właśnie cechy posiada asp. szt. Rafał Kępski, który, warto przypomnieć, został także laureatem tegorocznej edycji realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Łodzi przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi konkursu „TWÓJ DZIELNICOWY”.
 

Powrót na górę strony