Aktualności

„Seniorze nie daj się oszukać” - łódzka przedświąteczna kampania profilaktyczna

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza starszych wiekiem, łódzcy policjanci w okresie poprzedzającym święta rozpoczęli intensywne działania profilaktyczne ukierunkowane przeciwko oszustwom i kradzieżom kieszonkowym. Kampanię spotkań dzielnicowych z seniorami wzbogaciły specjalnie przygotowane plakaty, ulotki i spoty emitowane na łódzkich targowiskach oraz apel Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi skierowany do mieszkańców za pośrednictwem proboszczów łódzkich parafii.

Łódzcy policjanci prowadzą w okresie przedświątecznym wzmożone działania profilaktyczne zapobiegające oszustwom i kradzieżom. W ramach specjalnie przygotowanej kampanii dzielnicowi docierają do łódzkich parafii z opracowanym przez policję plakatem informującym jak uchronić się przed oszustwem oraz przekazują na ręce proboszczów apel Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi przestrzegającego przed oszustami i zalecającego szczególną ostrożność w kontaktach, zwłaszcza telefonicznych, z nieznajomymi rozmówcami. Ponadto policjanci z Łodzi odwiedzają starsze wiekiem osoby wzywając do czujności podczas dokonywania transakcji handlowych i zaciągania pożyczek, deklarując swoją pomoc i pozostawiając swe dane kontaktowe na wypadek zaistnienia sytuacji wzbudzającej podejrzenia. Funkcjonariusze przypominają także, że w przypadku próby dokonania oszustwa należy niezwłocznie skontaktować się z policją osobiście lub telefonicznie pod alarmowym numerem 112.

W ramach kampanii policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej przekazali ponadto administratorom łódzkich targowisk skierowane do klientów profilaktyczne spoty radiowe ostrzegające przed kieszonkowcami i propagujące zasady bezpiecznych zakupów przedświątecznych.

Kampania profilaktyczna została zaplanowana na okres do końca tego roku.

Powrót na górę strony