Aktualności

Na lodowisku i półkoloniach o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku

Ruszyła intensywna kampania profilaktyczna łódzkich policjantów pod hasłem „Bezpieczne Ferie 2020”. Jej celem jest edukacja i przypominanie najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa, a każdego dnia zimowego wypoczynku funkcjonariusze odwiedzać będą grupy półkolonistów i korzystających z bogatej oferty miejskich placówek sportu i rekreacji. A wszystko po to, by najmłodsi – ale nie tylko - łodzianie byli jeszcze bezpieczniejsi!

W staraniach o podwyższenie bezpieczeństwa najmłodszych nie ustają policjanci z komendy w Łodzi. Mimo ferii zimowych funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji oraz łódzcy dzielnicowi nie zwalniają w prowadzeniu działań profilaktycznych i wykorzystują każdą możliwość rozmowy o bezpieczeństwie z wypoczywającymi dziećmi i młodzieżą – odwiedzają uczestników pólkolonii, zapraszają zainteresowanych do odwiedzenia komendy i komisariatów, docierają na łódzkie lodowiska i pływalnie.

W pierwszy dzień ferii mundurowi z Łodzi wraz z Kotem Prewencjuszem - maskotką łódzkiej policji, przeprowadzili na lodowisku „Bombonierka”, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, konkurs dla dzieci i młodzieży z wiedzy o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku, zwłaszcza na stokach narciarskich. W działaniu wykorzystano materiały opracowane w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, przygotowanej przez Biuro Prewencji KGP, a poświęconej bezpieczeństwu osób wypoczywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym jej celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe. Policjanci zachęcali także do udziału w ogłoszonym w ramach akcji konkursie plastyczno-filmowym dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali przez policjantów nagrodzeni, a losowanie nagród przeprowadziła Iwona Safjanowska - zastępca dyrektora łódzkiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tego samego dnia policjanci odwiedzili także kilka łódzkich szkół, w których prowadzone są zajęcia półkolonijne oraz przyjęli wizytę półkolonistów w II Komisariacie Policji KMP w Łodzi. Tak intensywny tryb pracy łódzkich profilaktyków potrwa przez całe ferie zimowe.

Powrót na górę strony