Aktualności

Zaproszenie na konferencję naukowa "Razem przeciw wykluczeniu. Dzieci i młodzież w (po) pandemicznych realiach społecznych".

Komenda Miejska Policji w Łodzi , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Pałac Młodzieży w Łodzi organizują konferencję pod nazwą "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU DZIECI I MŁODZIEŻ W (PO) PANDEMICZNYCH REALIACH SPOŁECZNYCH", która odbędzie się 25 marca 2021 roku, online, w godz. 10:00-14:00.

Konferencja nawiązuje do Łódzkiego Forum Przeciwko Mowie Nienawiści, Przemocy i Wykluczeniu pt. "NIE HEJTUJ MNIE I NIE WYKLUCZAJ", jakie odbyło się 27 maja 2019 r. Wobec czego jest to kolejny etap kampanii profilaktycznej przeciwko przemocy rówieśniczej i różnym formom wykluczenia występującym w środowisku młodzieży (także cyberprzemocy). W następstwie powyższego planuje się zaangażowanie studentów oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych do prowadzenia warsztatów profilaktycznych w środowisku swoich rówieśników.

Zadaniem konferencji jest wyszukanie wspólnych odpowiedzi na pytania o: kondycję psychiczną i sytuację społeczną młodzieży w okresie pandemii w związku z izolacją społeczną i nauką zdalną, wyzwania z jakimi obecnie mierzą się nauczyciele, rodzicie, dzieci oraz z jakimi będą musieli zmierzyć się po powrocie do nauki w szkole, skutki jakie niosą różne formy wykluczenia dzieci i młodzieży zarówno w wymiarze edukacyjnym jak i społeczno – psychologicznym, a także w jaki sposób wzmacniać zdrowie psychiczne ww. grup społecznych, ponadto w jaki sposób zapobiegać wykluczaniu i przemocy rówieśniczej, jakie działania profilaktyczne i interwencje wychowawcze, edukacyjne, prawnokarne skutecznie przeciwdziałają różnym formom wykluczenia i przemocy oraz służą bezpieczeństwu i zdrowiu?

Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Łodzi podczas konferencji omówi zaganiania związane z hejtem i wykluczeniem społecznym pod nazwą "Nowe(?) zagrożenia, spektrum czynów karalnych, konsekwencje, profilaktyka". Do współpracy zaproszono młodzież z XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Łodzi. Uczniowie w swoim wystąpieniu omówią wyniki ankiety przeprowadzonej w szkole na temat funkcjonowania w czasie pandemii, wiedzy na temat hejtu i wykluczenia pn: „Pandemia i hejt według młodzieży”.

 

Powrót na górę strony