Aktualności

Konferencja naukowa "Razem przeciw wykluczeniu. Dzieci i młodzież w (po) pandemicznych realiach społecznych".

25 marca 2021 roku odbyła się konferencja pn. "Razem przeciw wykluczeniu. Dzieci i młodzież w (po) pandemicznych realiach społecznych". Jej celem było wypracowanie odpowiedzi na wiele ważnych zagadnień i problemów, z którymi mierzymy się w czasie pandemii i z którymi będziemy musieli zmierzyć się w najbliższej przyszłości.

Dzięki współpracy wielu osób i instytucji m.in. podinsp. Violetty Gawron Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Łodzi, dyrektora Dariusza Nowaka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, dr hab. Grzegorza Ignatowskiego ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Pałacowi Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi podczas spotkania on - line próbowano wypracować wspólne stanowisko i formy pomocy w zakresie takich zagadnień jak: hejt i wykluczenie społeczne w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej, kondycja psychiczna i sytuacja społeczna młodzieży w okresie pandemii w związku z izolacją społeczną i nauką zdalną. Omówiono i wskazano wyzwania z jakimi obecnie mierzą się nauczyciele, rodzice, dzieci oraz z jakimi będą musieli zmierzyć się po powrocie do nauki w szkole. Wymieniono skutki jakie niosą różne formy wykluczenia dzieci i młodzieży zarówno w wymiarze edukacyjnym jak i społeczno – psychologicznym, a także w jaki sposób wzmacniać zdrowie psychiczne ww. grup społecznych, zapobiegać wykluczaniu i przemocy rówieśniczej oraz jakie działania profilaktyczne i interwencje wychowawcze, edukacyjne, prawnokarne skutecznie przeciwdziałają różnym formom wykluczenia i przemocy oraz służą bezpieczeństwu i zdrowiu.

Obok wielu znakomitych prelegentów, takich jak: dr Paweł Majchrzak, dr hab. Jacek Pyżalski profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Karol Chylak profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dr hab. Beata Jachimczak profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Waldemar Szymański – prokurator, specjalista prawa karnego, Robert Podgórski -dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, głos zabrał st. asp. Jarosław Ziemba z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Łodzi, który przedstawił temat przygotowany pod pieczą Pani Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi podinsp. Violetty Gawron pt. „Nowe (?) zagrożenia, spektrum czynów karalnych, konsekwencje, profilaktyka”. Do współpracy została zaproszona młodzież z XLII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sendlerowej w Łodzi. Uczniowie przygotowali i przeprowadzili ankietę wśród swoich koleżanek i kolegów, której wyniki omówili podczas wystąpienia konferencyjnego pt. „Pandemia i hejt według młodzieży”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę, a także udział w konferencji. Wierzymy, że wspólny trud, zaangażowanie i zainteresowanie tak ważnymi zagadnieniami przyniesie realne korzyści i wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży.

Powrót na górę strony