Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. ,,Bezpieczna gwiazdka”

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pn. ,,Bezpieczna gwiazdka” skierowany do uczniów klas I- IV łódzkich szkół podstawowych opracowany przez Wydział Prewencji KMP w Łodzi. Spośród kilkudziesięciu otrzymanych prac komisja konkursowa po burzliwych obradach wyłoniła laureatów.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I- IV łódzkich szkół podstawowych. Dzieci przygotowały prace plastyczne w postaci świątecznej choinki wykonanej z kartonu ( według załączonego do regulaminu szablonu) na której oprócz tradycyjnych ozdób umieściły również informacje profilaktyczne dotyczące bezpiecznych zachowań w okresie świątecznym. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego dowodem było kilkadziesiąt nadesłanych prac wykonanych zarówno w formie płaskiej, jak i przestrzennej. Głównym celem przedsięwzięcia było szerzenie wiedzy na temat zagrożeń z którymi mogą spotkać się dzieci w życiu codziennym, propagowanie właściwych form zachowań, jak również zaktywizowanie dzieci do twórczego myślenia na temat bezpieczeństwa. Przy wyborze najlepszych choinek pod ocenę brano takie kryteria jak: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność podejścia do tematu, wartość edukacyjną, merytoryczną, artystyczną oraz samodzielność wykonania pracy. Mając na względzie zaangażowanie oraz inwencję twórczą uczestników komisja wyłoniła 3 laureatów. Wskazała również 3 wyróżnione prace, chcąc uhonorować młodych twórców.

Niżej prezentujemy prace laureatów :

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:


Wyróżnione prace:

Serdecznie GRATULUJEMY zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w konkursie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną.
 

Powrót na górę strony