Aktualności

ZAPROSZENIE “Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2023 r.” - XVI Edycja

Już po raz szesnasty zapraszamy Państwa do udziału w konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” skierowanego do uczniów klas drugich szkół podstawowych.

ZAPROSZENIE

 

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2023 roku”

 

Już po raz piętnasty zapraszamy Państwa do udziału w konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie

pod nazwą „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”

skierowanego do uczniów klas drugich łódzkich szkół podstawowych.

 

Etap miejski odbędzie się w dniu

24 października 2023 roku w godzinach 9:30 -15.00

w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi przy ul. Stawowej 28.

 

Zgłoszenia drużyn do etapu miejskiego prosimy przesyłać

drogą e-mailową na adres prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl

w temacie podając „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”

do dnia

12 października 2023 roku

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny

z funkcjonariuszami Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

pod nr 47 841 14 15.

Przypominamy, że każdy uczestnik konkursu, pozostający pod opieką nauczyciela, w dniu konkursu obligatoryjnie musi posiadać oraz przedstawić do wglądu:

  • ważną legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie potwierdzającą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych,
  • zgodę na publikację wizerunku dziecka.
Powrót na górę strony