Bezpieczny wypoczynek

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Po raz kolejny łódzcy policjanci włączyli się do przygotowanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn.”Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw podczas uprawiania zimowej rekreacji, poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z zimowymi aktywnościami oraz rozpowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Adresatami inicjatywy są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Okres zimowy to czas do zaplanowania aktywnego wypoczynku, w tym również przemieszczania się do miejscowości wypoczynkowych, gdzie znajdują się zorganizowane tereny narciarskie. Dlatego łódzcy policjanci podczas licznych działań profilaktycznych będą informować o założeniach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” przekazując przy tym przygotowane na tę okoliczność materiały profilaktyczne, jak również zapoznawać najmłodszych z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie zimowych zabaw.

W ramach akcji został również ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy adresowany do dzieci i młodzieży pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria I - wiek: 5-10 lat,
  • kategoria II - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 4 marca 2022 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia uczestnika / zespołu są do pobrania na stronie internetowej http://policja.pl/bepieczenstwo-na-stoku. Na stronie internetowej akcji znajdują się również materiały informacyjno-edukacyjne dedykowane projektowi z możliwością ich pobrania.

Zima to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży do zabaw na śniegu i lodzie, ale aby zabawy te były bezpieczne funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przypominają o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących zarówno podczas wyjazdów zimowych jak i spędzania czasu w miejscu zamieszkania :

  • Należy korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp.
  • Nie wolno rzucać w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do poważnych obrażeń ciała.
  • Do zjazdów na sankach należy wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.
  • Nie wolno rzucać śnieżkami w przejeżdżające pojazdy, gdyż takie zachowanie może doprowadzić do kolizji lub wypadku drogowego.
  • Chodniki i przejścia dla pieszych nie są odpowiednim miejscem do ślizgania się, gdyż wyślizgana nawierzchnia może stanowić ryzyko upadku i uszkodzeń ciała dla innych osób.


 

Powrót na górę strony