Dzieci i młodzież

Jak dzwonić na „112”, przypomina Kot Prewencjusz

Numer alarmowy „112”, to bardzo ważna sprawa, wybieramy go ratując ludzkie życie, zdrowie i mienie. Zatem pamiętajmy, aby nigdy bez przyczyny nie telefonować na ten numeru. O zasadach korzystania z „112” przypominali łódzcy policjanci.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi spotkali się z półkolonistami z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi. Obok rozmowy na temat bezpiecznych zachowań nad wodą, jazdy na rowerze, kontaktu z obcą osobą, a także przestrzegania wytycznych wprowadzonych w związku z pandemią COVID – 19 policjanci skupili się na zasadach korzystania z numeru alarmowego „112”. Dzieci przypomniały, co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru „112”:

  • rozmowa powinna być przeprowadzona spokojnie, aby operator mógł odnotować wszystkie ważne informacje i zadysponować właściwe służby ratunkowe;
  • po wybraniu numeru należy cierpliwie czekać na zgłoszenie, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte;
  • należy wskazać miejsce przebywania/adres, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli to możliwe podać najkrótszą drogę dojazdu. Jest to niezmiernie ważna informacja, która winna być przekazana jako jedna z pierwszych na wypadek przerwania połączenia;
  • krótko opisać sytuację/zdarzenie, którego było się świadkiem, jednocześnie udzielić dodatkowych informacji na ewentualne dodatkowe pytanie zadane przez operatora;
  • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora; w razie potrzeby operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym;
  • nie należy rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora, informować go o każdej zmianie informacji;
  • dobrze, aby nie korzystać z telefonu z którego wykonywano połączenie na wypadek gdyby na wypadek gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji lub udzielenia dodatkowych informacji.

Przypominamy, że „112” to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy „112” można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM. Odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych.

  • Policjanci pokazujący dzieciom postawę żółwia podczas ew ataku niebezpiecznego zwierzęcia
  • Policjanci w sali szkolnej prowadzący dla dzieci pogadankę o bezpieczeństwie
  • Zdjęcie przedstawiające policjantów w sali mówiących do siedzących na podłodze dzieci.
Powrót na górę strony