Imprezy masowe

Kibicuj bezpiecznie

Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, imprezy masowe to duże wyzwanie. Przygotowania ropoczynają się o wiele wcześniej niż pierwsze zmagania sportowców.

Niemniej jednak, aby bezpieczeństwo było pełne, każdy z uczestników imprezy powinien zachowywać się rozsądnie i rozważnie oraz unikać sytuacji niebezpiecznych. Dla przypomnienia kilka porad pomagających uniknąć zagrożeń:

 • parkuj w miejscach do tego wyznaczonych,
 • unikaj miejsc odosobnionych, słabo oświetlonych,
 • nie pozostawiaj w aucie przedmiotów wartościowych, 
 • stosuj się do poleceń organizatora i regulaminu obiektu,
 • ogranicz ilość wartościowych przedmiotów, zabierz tylko niezbędne,
 • uważaj na kieszonkowców - tłok sprzyja kradzieżom,
 • nie pozostawaj obojętny widząc zagrożenie.

Pamiętaj!!!

Zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zabronione jest:

 • niewykonanie polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne,
 • niewykonanie polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,
 • wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej napojów alkoholowych,
 • wnoszenie lub posiadanie wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
 • wdzieranie się na teren, na którym odbywa się impreza sportowa,
 • rzucanie przedmiotu mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony