Narkotyki i inne środki odurzające

Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi

W trosce o bezpieczeństwo Łodzian, w obliczu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków odurzających, zastępczych (tzw. dopalaczy), nowych substancji psychoaktywnych oraz leków wydawanych bez przepisu lekarza - kategoria dostępności OTC, łódzcy policjanci wychodzą z propozycją współpracy profilaktycznej w powyższym obszarze do kościołów i związków wyznaniowych z terenu Łodzi. Wspólna działalność Policji z kościołami i związkami wyznaniowymi w tym obszarze ma duże znaczenie dla budowania więzi lokalnych i aktywizowania społeczności na rzecz wspólnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w Łodzi. Współpraca polegałaby na przeprowadzeniu przez funkcjonariusza Policji spotkania profilaktycznego w powyższym obszarze oraz w zakresie innych, pojawiających się współcześnie zagrożeń. Autorytet duchownego - mentora ma istotne znaczenie w edukacji profilaktycznej wiernych, zarówno dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli łódzkich kościołów i związków wyznaiowych do nawiązania kontaktu z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem tel. 42-665 14 15 lub 42-665 18 18  (w godz. 8:00 - 16:00) w celu omówienia szczegółów spotkań profilaktycznych.

Powrót na górę strony