Aktualności

Policjanci monitorują miejsca wakacyjnego odpoczynku dzieci i młodzieży

W pierwszej dekadzie czerwca 2018 roku na terenie województwa łódzkiego policjanci rozpoczęli, realizowane w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia, działania mając na celu rozpoznanie i monitorowanie funkcjonowania na terenie województwa obozów harcerskich.

Działania miały na celu nawiązanie kontaktów z organizatorami oraz komendantami obozów oraz przygotowanie wyżej wymienionych osób do realizacji działań na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub innych niebezpiecznych sytuacji. Rozpoczęte przedsięwzięcie na terenie naszego województwa jest koordynowane z poziomu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przez Wydział Prewencji. W ramach działań międzyinstytucjonalnych utrzymywana jest stała współpraca z Łódzkim Kuratorem Oświaty, Łódzką Chorągwią ZHP i Łódzkim Okręgiem ZHR, a także służbami Wojewody Łódzkiego.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym realizowanym w czerwcu dzielnicowi dokonywali rozpoznania w zakresie miejsc na terenie województwa, gdzie są wyznaczone miejsca na obozy lub będą odbywały się obozy harcerskie. W tym etapie wspólnie z pracownikami starostw oraz strażakami policjanci przeprowadzali sprawdzenie stanu przygotowania wytypowanych miejsc, a także nawiązywali współpracę z administratorami obiektów.

W chwili obecnej w każdym powiecie dzielnicowi przeprowadzają wraz z przedstawicielami  starostw i straży pożarnej spotkania z osobami odpowiedzialnymi za pobyt uczestników dotyczące wymiany kontaktów telefonicznych i współpracy na wypadek zaistnienia niebezpiecznych sytuacji . Dodatkowo dzielnicowi oraz policjanci profilaktycy przeprowadzają z młodzieżą zajęcia dotyczące właściwych zachowań. Działania będą prowadzone do końca września.

Należy pamiętać, że w przypadku zaistnienia zagrożenia dla uczestników obozów, szczególnie tych realizowanych na terenie obszarów leśnych należy niezwłocznie dzwonić pod numer 112 lub na przekazane przez policjantów numery telefonów do najbliższej jednostki Policji.

W chwili obecnej na terenie województwa w 11. powiatach odbywają się różne formy obozów: harcerskie, żeglarskie, młodzieżowe. W chwili obecnej odbywają się 23 obozy harcerskie i 11 obozów o innym charakterze (młodzieżowe, sportowe).

W rejony obozów harcerskich kierowane są dodatkowe patrole prewencji. Policjanci pojawiają się częściej również w okolicach gdzie odbywają się inne formy wypoczynku. 

Policjanci nie maja wakacji od działań profilaktycznych. Niemalże codziennie odwiedzają dzieci i młodzież także na koloniach i półkoloniach przypominając o zasadach bezpiecznego letniego wypoczynku.

źródło: KWP w Łodzi

Powrót na górę strony