Aktualności

„Przepis na bezpieczeństwo” – zatrzymanie i postój

W dzisiejszej publikacji skupimy się na bardzo ważnym temacie jakim jest zatrzymanie i postój pojazdu. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym potocznie zwana Kodeksem Drogowym w artykule 2 przedstawia nam definicje:

zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,

postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę

Bardzo często mylimy te pojęcia, a zatem zatrzymanie na pasie ruchu z powodu zatoru drogowego, zatrzymanie przed opuszczoną rogatką czy na czerwonym świetle wynika z warunków panujących aktualnie na drodze. Nawet jeśli będzie trwało kilka minut, jest to zatrzymanie. O postoju powiemy wtedy gdy np. pojedziemy do marketu zaparkujemy auto i pójdziemy na zakupy lub zostawimy swoje auto na parkingu przed blokiem i pójdziemy do domu.

Kodeks drogowy wymienia miejsca, w których zatrzymanie lub postój są zabronione oraz określa warunki, w których zatrzymanie lub postój są dopuszczalne. W akcie prawnym znajdziemy szereg zakazów gdzie takie zatrzymanie byłoby niebezpieczne, utrudniałoby ruch innym pojazdom, ograniczało widoczność.

Poniżej wybrane przepisy:

Art. 46. 4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m

Art. 47. 2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2 (szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m), zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru

Art. 49. 1.1. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.

Art. 49. 1.2. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem

Art. 49. 1.9. Zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

Art. 49. 1.11. Zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów.

Art. 49. 2.4. Zabrania się zatrzymania pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu

Pamiętajmy również aby nie zostawiać aut na trawnikach. Reguła jest prosta – parkowanie (także moment) na trawie pasie zieleni jest niedozwolone. Jeśli zostawimy w tym miejscu swój pojazd możemy narazić się na karę którą w Kodeksie Wykroczeń jest określona w następujący sposób

Art 144. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Pamiętajmy że poza ustawowym zakazem zatrzymywania, w miejscach o których pisaliśmy powyżej zakazy mogą wynikać również ze znaków drogowych oznaczających zakaz zatrzymywania. Przypominamy, że aby znak w danej sytuacji nie obowiązywał pod znakiem musi być umieszczona tabliczka informująca - wskazująca odstępstwo od znaku np. znany nam znak B-36 – zakaz zatrzymania lub postoju a pod nim informacja że ten zakaz „nie dotyczy chodnika”. W miastach, w zdecydowanej większości przypadków miejsca do parkowania są wyznaczone znakiem D-18 – parking. Znak ten najczęściej występuje w połączeniu z tabliczką T-30, która precyzyjnie pokazuje jak należy ustawić pojazd względem krawędzi jezdni.

asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KMP w Łodzi.

 

 

  • Znaki drogowe
  • znaki drogowe
Powrót na górę strony