Aktualności

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

9 czerwca 2016 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się trzecie ślubowanie w br. nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę 6 czerwca.

Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dra Kazimierza Zaleskiego. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz kierownictwo Komendy Miejskiej w Łodzi, pabianickiej i zgierskiej komend powiatowych oraz dowództwo Oddziału Prewencji Policji.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 18 spośród 30 ślubujących. Po przeszkoleniu podstawowym, nowo przyjęci policjanci będą pełnić służbę w łódzkim Oddziale Prewencji oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Pozostali trafią do komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu łódzkiego.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania insp. Andrzej Łapiński powitał nowo przyjętych, życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie. W pierwszej transzy 2016 roku garnizon łódzki przyjął w swoje szeregi 95 osób: 18 kobiet oraz 77 mężczyzn, w drugiej, po raz pierwszy mundur założyło 40 policjantów, z czego 6 to panie. W tym roku szeregi łódzkiego garnizonu zasiliło już 165 policjantów.

W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu zgierskiego i pabianickiego oraz władz Łodzi.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w garnizonie łódzkim. Nowi policjanci będą przyjmowani w transzach:

  • 7 marca 2016 r. -  95 osób (zrealizowano)
  • 6 czerwca 2016 r. -  30 osób
  • 12 września 2016 r. - 65 osób
  • 28 listopada 2016 r. - 64 osoby

Informujemy, że w oparciu o cyklicznie dokonywaną w 2016 r. analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnych modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby.

  • komendant łapiński z kadrą kierowniczą garnizonu łódzkiego
  • komendant łapiński przemawia do nowo przyjętych policjantów
  • komendant łapiński gratuluje nowo przyjętym policjantom
  • komendant łapiński gratuluje nowo przyjętym policjantom
  • komendant łapiński przemawia do nowo przyjętych policjantów
Powrót na górę strony