Aktualności

Bezpieczne Wakacje

Wzorem lat ubiegłych policjanci z łódzkiego garnizonu będą realizować działania „Bezpieczne Wakacje 2016” mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wypoczywającym oraz podróżującym .

Policjanci przy współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz partnerami społecznymi będą przeprowadzać działania profilaktyczne skierowane głównie do najmłodszych. Dzieci wypoczywające na koloniach i półkoloniach będą mogły nauczyć się bezpiecznych zachowań   na ulicy, w domu i podczas wypoczynku uczestnicząc we wspomnianych przedsięwzięciach. Do działań okresie wakacyjnym, który w tym roku przypada od 25 czerwca do 31 sierpnia będą  zaangażowani  policjanci zarówno prewencji jak i ruchu drogowego. Funkcjonariusze, także nieumundurowani,  szczególną uwagę będą skupiać na  miejscach zbiorowego wypoczynku, wzmożonego ruchu turystycznego, w okolicach dworców kolejowych, autobusowych,  miejsc organizowania imprez  m.in. takich jak dyskoteki, koncerty.

Policjanci ruchu drogowego będą dbali o zapewnienie płynność w ciągach komunikacyjnych.  Dołożą również wszelkich starań aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, spowodowane m.in. zmianą organizacji ruchu w związku z prowadzonymi pracami drogowymi.  Szczególną uwagę  zwrócą na motocyklistów i rowerzystów lekceważących przepisy ruchu drogowego. Sprawdzać będą stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie. Policjanci będą również weryfikować  sposób przewożenia dzieci. Podczas pełnienia służby na drogach będą bezwzględnie eliminować kierowców pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, czy nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego a przede wszystkim przekraczających dozwoloną prędkość.

W całym województwie łódzkim uruchomione zostały punkty kontroli autokarów, gdzie organizatorzy przewozu dzieci i dorosłych  na zorganizowany wypoczynek będą mogli sprawdzić przewoźnika pod kątem stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy.

PUNKTY KONTROLI AUTOKARÓW PRZEWOŻĄCYCH DZIECI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1.Komenda Miejska Policji w Łodzi – stały punkt kontroli - w godz. 06:30-09:00 na parkingu przy Al. Unii Lubelskiej na wysokości kąpieliska „Fala”. Punkt funkcjonuje również w soboty, aż do odwołania, a także w miarę możliwości kontrole dokonywane są w miejscach zbiórek uczestników wyjazdu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – 042 665 25 10 w godz. 08:00–16:00 bądź - 042 665 25 00.

2.Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb. - stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Miejskiej przy ul. Szkolnej 30/38, czynny przez całą dobę po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel.: 44 647 94 62 całodobowo, bądź w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 pod nr tel.  44 647 94 25.

3.Komenda Miejska Policji w Skierniewicach – stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Miejskiej przy ul. Sobieskiego 69, czynny przez całą dobę. Zgłoszenia potrzeby kontroli autokarów należy umawiać telefonicznie w dni robocze pod nr tel.: 046 834 11 29 w godz. 6:00 - 22:00 i 046 834 11 88 po godz. 16:00
w pozostałe dni.

4.Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach - brak stałego punktu. Kontrole przeprowadzane są na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca pod nr tel.: 044 719 62 30, fax (44) 719 62 06.

5.Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu – stały punkt kontroli – parking przy budynku Komendy Powiatowej ul. Sikorskiego 2, czynny przez całą dobę po uprzednim zgłoszeniu co najmniej 1 dzień wcześniej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00 pod nr tel.: 043 827 77 40/41, w pozostałych dniach pod nr tel: 043 827 77 05.

6.Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej - stały punkt kontroli zatoka parkingowa przy budynku Komendy Powiatowej ul. Kościuszki 23. Zgłoszenia na adres KPP w Rawie Mazowieckiej bądź fax: 046 814 28 64.

7.Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie - parking przy dworcu PKS ul. 1 Maja w godz. 06:00-22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu autokaru pod nr tel.: 034 311 41 15.

8.Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - brak stałego punktu. Zainteresowani mogą zgłaszać termin
i miejsce wyjazdu, wówczas policjanci dokonają kontroli kierowcy i pojazdu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie na nr tel. 044 685 28 67; od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub całodobowo poprzez dyżurnego KPP w Radomsku fax: 044 685 28 11.

9.Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu - stały punkt kontroli – parking przy dworcu PKS ul. Traugutta 53 w godz. 06:30-08:30 po wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu autokaru, a w szczególnych przypadkach o innym czasie po uzgodnieniu z Naczelnikiem WRD KPP w Wieluniu lub osobą upoważnioną. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 043 843 72 74, 043 843 72 48.

10.Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie - doraźny punkt kontroli - teren dworca PKS w Wieruszowie ul. Wrocławska 18. Potrzebę kontroli należy zgłaszać w godz. 7:30-15:30 do Wydziału Ruchu Drogowego tel. 062 783 24 23 /402 lub całodobowo do dyżurnego jednostki tel. 062 783 24 11.

11.Komenda Powiatowa Policji w Pabianice - stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Powiatowej ul. Żeromskiego 18 w godz. 06:00-22:00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel.: 042 225 33 72.

12.Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach - brak stałego punktu. Kontrole będą odbywały się w miarę możliwości w miejscach i czasie wskazanym przez organizatora przed wyjazdem, po uprzednim poinformowaniu, co najmniej na 7 dni wcześniej pod nr tel.: 046 874 03 30.

13.Komenda Powiatowa Policji w Opocznie - brak stałego punktu. Zainteresowani mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 044 754 61 30, 044 754 61 11 z 2 lub 3 dniowym wyprzedzeniem, wówczas wspólnie
z naczelnikiem WRD KPP lub dyżurnym uzgadniają czas i miejsce kontroli.

14.Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu – brak stałego punktu.  Zainteresowani mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 042 714 22 00/01 do Dyżurnego KPP w  Zgierzu lub w Wydziale Ruchu Drogowego 042 714 22 5692, gdzie indywidualnie uzgadniane będzie miejsce i czas kontroli.

15.Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli - stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji przy ul. Długiej 30 po uprzednim telefonicznym  zgłoszeniu tel.: 043 824 43 21.

16.Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - brak stałego punktu. Kontrole prowadzone są w miejscach wskazanych przez organizatora. Zgłoszenia na takie zapotrzebowanie przyjmowane są telefonicznie w dni pracujące w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 024 253 22 38/25, w pozostałe dni pod nr tel.: 024 253 21 00.

17.Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie - stały punkt kontroli. Bełchatów ul 1-go Maja 65 przy SPORT HOTELU Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu tel. 044 63 55 252/37 z Naczelnikiem lub Zastępcą WRD KPP w godz. 7:30-15:30, lub w pozostałych godz. 044 635 52 11 z co najmniej 2 dni wcześniej .

18.Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy - brak stałego punktu. Kontrole będą przeprowadzone po zgłoszeniu takiej potrzeby przez organizatora wyjazdu, w uzgodnionym na bieżąco terminie, tel.: 024 721 11 00 fax.: 024 721 11 49.

19.Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu - stały punkt kontroli - parking za Ratuszem Urzędu Miasta ul. Starorzecze. Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu z dyżurnym jednostki pod nr tel.: 046 830 95 25  lub 046 830 95 89.

20.Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz. - stały punkt kontroli – przy ulicy PCK, bez wskazania zakresu godzinowego. Kontrole odbywają się po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel.: 044 726 10 42 lub całodobowi pod nr tel.044 726 10 00.

21.Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach - brak stałego punktu. Kontrole będą przeprowadzone po zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 043 678 94 11, w uzgodnionym na bieżąco terminie i miejscu.

22.Komenda Powiatowa Policji w Łasku - brak stałego punktu. Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu telefonicznym z Naczelnikiem WRD KPP w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 043 675 69 57 bądź całodobowo z dyżurnym jednostki nr tel.: 043 675 69 11 co najmniej 2 dni wcześniej.

 

Stałe punkty kontroli autokarów funkcjonują w okresie wzmożonych wyjazdów dzieci i młodzieży zarówno na wycieczki, zielone szkoły jak i do innych  miejsc wypoczynku.

 

Powrót na górę strony