Komenda Miejska Policji w Łodzi - Dane teleadresowe - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Dane teleadresowe

Komenda Miejska Policji w Łodzi


Punkt Informacyjny Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
(czynny całodobowo):
tel. 42 665 10 91

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90-114 Łódź
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
(godziny urzędowania 8:00-16:00):
tel. 42 665 14 21
fax 42 665 17 70
fax 42 632 00 98
komendant@lodz.ld.policja.gov.pl

 
Ekspert Zespołu Stanowiska Kierowania
Wydziału Sztab Policji KMP w Łodzi
(całodobowo):
tel. 42 665 22 50
fax 42 665 17 55

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łodzi
tel. 42 665 25 23, 637 79 81
fax 42 665 17 85
wrd.kmp@lodz.ld.policja.gov.pl
ul. Stokowska 21/25
92 - 104 Łódź
 
Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi
42 665 25 22, 665 25 47
ul. Stokowska 21/25, 92 - 104 Łódź
 
 
Wydział Prewencji
42 665 18 18
Wydział Wywiadowczy
42 665 16 99, 42 665 14 10
Wydział Ochronny
42 665 14 96
Wydział Kontroli
42 665 10 19, 665 14 79
Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej
42 665 23 66
ul. Tuwima 12 A, 90 - 003 Łódź