Wyniki naboru

Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi