Patrol Roku 2016 - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Patrol Roku 2016