Konsultacje społeczne

Dzielnicowi zorganizowali konsultacje w Centrum Kultury Młodych w Łodzi

W dniu 07.11.2017r, w godzinach popołudniowych, w Centrum Kultury Młodych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 zostały miały miejsce konsultacje z lokalną społecznością. Poprowadził je Z-ca Komendanta Komisariatu VIII KMP w Łodzi kom. Robert Ludwikowski wraz z Kierownikiem Dzielnicowych I Rewiru asp. szt. Piotrem Prośniakiem oraz dzielnicowym - z podległego rejonu - st. sierż. Rafałem Kokot.

Na wstępie wystąpienia policjanci omówili strukturę działania komisariatu i podkreślili ważną rolę dzielnicowego w budowaniu relacji ze społeczeństwem. Omówiono również bieżące zagrożenia występujące na osiedlu, a także problemy zgłaszane przez mieszkańców. Podczas spotkania promowano aplikacje „Moja Komenda”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” a także programy „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”(udostępniając między innymi ulotki). Podczas spotkania omówiono także bieżące zagrożenia. Funkcjonariusze położyli nacisk zwłaszcza na kwestie, dotyczące bezpośrednio seniorów jak występujące na osiedlu Dąbrowa kradzieże mieszkaniowe na tzw. „legendę”. Zwrócono uwagę na fakt, jak ważna jest nie tylko sąsiedzka czujność i współpraca ale podkreślono także rolę kontaktu mieszkańców osiedla z dzielnicowym. Uczestnicy konsultacji zgłosili swoje spostrzeżenia w zakresie bieżących problemów oraz prośby do służb publicznych. Cenne uwagi zostaną wykorzystane podczas najbliższych czynności policjantów.


 

Powrót na górę strony