Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne z Radą Osiedla Nowosolna

16.01.2020 roku w siedzibie OSP Nowosolna przy ul. Byszewskiej, funkcjonariusze VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi wspólnie z Radą Osiedla Nowosolna zorganizowali konsultacje społeczne dla mieszkańców tego osiedla.

W spotkaniu udział wzięli Naczelnik Wydziału prewencji Komsariatu VI KMP w Łodzi, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komsariatu VI KMP w Łodzi, kierownik Rewiru II Dzielnicowych Wydziału Prewencji  Komisariatu VI KMP w Łodz. oraz Naczelnik Oddziału Dzielnicowego Łodź-Widzew. Konsultacje zorganiozowano celem ostrzeżenia przed włamaniami do domów na terenie osiedla Nowosolna i Mileszki. Funkcjonariusze poinformowali uczestników o podjętych działaniach przez Policję i przypomnieli jak zabezpieczyć mieszkania przed złodziejami. Przekazali wnioski z analiz o postępowaniu tego typu sprawców, jak również wskazali sposób zachowania w przypadku zauważenia potencjalnego włamywacza. Mundurowi podkreślili, że natychmiastowe zgłoszenie o włamaniu, nawet telefoniczne daje większe szanse na wykrycie takiego sprawcy.

 

Powrót na górę strony