Relacje z debat

Relacja z debaty z mieszkańcami osiedla Karolew

W dniu 18 października 2023 roku w godzinach 10:00-12:00 w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego odbyła się debata z mieszkańcami osiedla Karolew. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem podinspektora Jarosława Morawskiego – Zastępcy Komendanta III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, z udziałem podkomisarza Tomasza Kasicy, aspiranta sztabowego Tomasza Witeczka, aspiranta sztabowego Jarosława Achmirowicza, starszego sierżanta Michała Ruszkiewicza oraz aspiranta Jacka Stasiaka.

Na wstępie Zastępca Komendanta III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podinspektor Jarosław Morawski przedstawił strukturę jednostki i zakres realizacji zadań podległych wydziałów, a następnie omówił analizę przestępstw na tak zwaną "legendę".

Następnie podkomisarz Tomasz Kasica – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji III Komisariatu Policji KMP w Łodzi przeprowadził pogadankę  na temat „Jak nie stać się ofiarą oszustwa na legendę”;  „Zabezpieczenie mieszkania przed kradzieżą z włamaniem”. Każdy z mieszkańców otrzymał ulotki informacyjne dotyczące omawianych tematów.

Z uwagi na zaproponowany zakres tematyczny debaty, aspirant sztabowy Tomasz Witeczek przedstawił cel i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił ilość i kategorie zagrożeń które są nanoszone przez społeczeństwo. Poinformował  o prowadzonych i wdrażanych przez Policję działaniach w celu eliminacji potwierdzonych zagrożeń, jak również przedstawił informację w zakresie wyeliminowanych zgłoszeń i podejmowanych czynnościach, które do tego doprowadziły. Omówił  zasady działania aplikacji „Moja Komenda„. Zgromadzonym przekazano także ulotki związane z zasadami funkcjonowania mapy, zachęcając jednocześnie do takiej formy wskazywania Policji miejsc zagrożonych.  Przedstawił także sylwetki obecnych terenowych dzielnicowych ze wskazaniem rejonu, danych kontaktowych i adresowych w ramach propagowania programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Dzielnicowi II Rewiru III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi omówili z mieszkańcami, bieżące tematy dotyczące poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i jego obrębie, zasady współpracy i pomocy sąsiedzkiej, podstawowe zasady bezpieczeństwa związanego z ochroną własnego życia zdrowia oraz mienia. Ponadto poruszono tematy związane z zachowaniem ostrożności w związku ze zbliżającymi się świętami Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym.

Powrót na górę strony