Relacje z debat

Debata społeczna z mieszkańcami osiedla Żubardź

W dniu 18 kwietnia 2024 roku w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia numer 14 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Łodzi odbyła się debata społeczna z mieszkańcami osiedla Żubardź.

W spotkaniu wzięli udział Zastępca Komendanta II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podinspektor Michał Szuwalski, Kierownik Rewiru I Dzielnicowych aspirant sztabowy Grzegorz Herkt oraz dzielnicowi .

Podczas debaty omówiono cel i zasady działania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Zgromadzeni mogli uzyskac informacje o liczbie i kategoriach zagrożeń, które są zgłaszane przez społeczeństwo. Przedstawiono również analizę stanu bezpieczeństwa na terenie II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi za 2023 rok. Następnie, mieszkańcy osiedla Żubardź przekazali funkcjonariuszom spostrzeżenia dotyczące zagrożeń i niebezpiecznych zachowań w okolicy miejsca ich zamieszkania. Zgłosili również problemy związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów a także spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.        

Na zakończenie przekazano uczestnikom debaty, jakie działania zostaną podjęte w celu wyelimnowania zgłoszonych zagrożeń. Lokalni mieszkańcy dowiedzieli się również w jaki sposób uzyskać informacje na temat efektów przeprowadzonych działań.

  • Uczestnicy debaty stoją.
  • Zgromadzeni na debacie społecznej w bibliotece.
Powrót na górę strony