Relacje z debat

Relacja z debaty społecznej z mieszkańcami osiedla Teofilów

W dniu 15 maja 2024 roku funkcjonariusze przeprowadzili debatę „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na nie wpływ”. Debata została przeprowadzona w siedzibie Domu Dziennego Pobytu MOPS Łódź Bałuty w Łodzi przy ulicy Rojnej.

W Debacie udział wzięli: Zastępca Komendanta II Komisariatu Policji Komendy Miejskej Policji w Łodzi – podinspektor Michał Szuwalski, pełniący obowiązki Kierownik rewiru dzielnicowych II - starszy aspirant Aneta Olejniczak, Dzielnicowa młodszy aspirant Dorota Matusiak oraz mieszkańcy Osiedla Stare Bałuty

Debatę rozpoczął Zastępca Komendanta II Komisariatu Policji Komendy Miejskej Policji w Łodzi przedstawiając analizę przestępczości na terenie Komisariatu. Następnie przedstawił struktury Komisariatu oraz podział na rewiry dzielnicowych oraz przedstawił sylwetki dzielnicowych. Ponadto dokonał omówienia zagrożenia przestępczością na terenie sektorach tj na terenie osiedla Stare Bałuty.

Na kolejnym etapie Debaty kierownik rewiru dokonał omówienie programu Dzielnicowy Bliżej Nas, aplikacji Moja Komenda oraz aplikacji Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa. Dokonano również prezentacji przedstawionych aplikacji oraz sposobu ich użytkowania.

Następnie przeprowadzono prezentację multimedialną przedstawiającą przestępstwa dokonywane pod legendą na osobach starszych, postępowanie w ruchu drogowym, przestępstwa kradzieży przy bankomatach. Po każdorazowej prezentacji dokonano omówienia sposobu działania sprawcy oraz sposobu w jaki powinno się zachować w poszczególnych przypadkach.

Po przedstawianiu wymienionych tematów w formie wykładów doszło do debaty z mieszkańcami. W większości przedstawionych problemów, na miejscu odpowiedzi o sposobie zachowania lub sposobie rozwiązania problemów udzielał kierownik rewiru oraz dzielnicowa rewiru dzielnicowych II Komisariatu Policji Komendy Miejskej Policji w Łodzi .

W trakcie debaty zgłoszono miejsce, gdzie według społeczeństwa dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Komendant tutejszego Komisariatu poinformował o działaniach, jakie zostaną podjęte oraz sposobie poinformowania społeczeństwa o osiągniętych rezultatach.

Powrót na górę strony