Relacje z debat

Debata z mieszkańcami osiedla Chojny

W dniu 11 czerwca 2024 roku w siedzibie Rady Osiedla Chojny przy ulicy Rzgowskiej 151 w Łodzi policjanci z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeprowadzili debatę społeczną dla przedstawicieli lokalnej społeczności.

W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Komendanta VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi komisarz Maciej Plocek, Kierownik Rewiru Dzielnicowych II podkomisarz Marcin Sachoń, dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych II młodszy aspirant Ewelina Głowienkowska, dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych II sierżant sztabowy Artur Walens. W debacie uczestniczyli również Naczelnik Oddziału Łódź Górna Straży Miejskiej w Łodzi Mirosław Chatys wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Łodzi oraz przedstawiciele Rady Osiedla Chojny.

Głównym tematem debaty była analiza stanu bezpieczeństwa na podległym terenie a także przedstawienie celów obranych w ramach planów działań priorytetowych dzielnicowych. Ponadto, zaprezentowano korzyści płynące z używania aplikacji: „Moja Komenda”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zebranym przybliżono sylwetki dzielnicowych oraz przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Podczas spotkania poruszone zostało również zagadnienie bezpieczeństwa seniorów, przedstawiono także możliwe scenariusze przestępstw zagrażających lokalnym mieszkańcom i uwrażliwiono uczestników debaty na sposoby ich uniknięcia.

Na zakończenie spotkania, wspólnie z uczestnikami, funkcjonariusze podjęli temat oczekiwań społecznych dotyczących  bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Następnie, ustalono plany dalszej współpracy z Radą Osiedla Chojny oraz organizację spotkań z seniorami i zajęć profilaktycznych w szkołach.

  • Prowadzący debatę społeczną.
Powrót na górę strony