Informator

Wejdź do zielonej strefy

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli więc posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (CITES), to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji (adres e-mail łódzkiej jednostki: zielonastrefa@lodzka.policja.gov.pl).

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Powrót na górę strony