Aktualności

ZAPROSZENIE „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2022 r.”

Już po raz piętnasty zapraszamy Państwa do udziału w konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” skierowanego do uczniów klas drugich łódzkich szkół podstawowych.

 

ZAPROSZENIE

 

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2022 r.”

 

Już po raz piętnasty zapraszamy Państwa do udziału w konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie

pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”

skierowanego do uczniów klas drugich łódzkich szkół podstawowych.

 

Etap miejski odbędzie się w dniu

27 października 2022 r. w godzinach 10.00-14.00

w Szkole Podstawowej nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi przy

ul. Więckowskiego 35

 

Dzieci podczas zmagań konkursowych powinny wykazać się zarówno sprawnością fizyczną
jak i wiedzą o bezpieczeństwie.

 

Wszelka niezbędna dokumentacja oraz regulamin konkursu

dostępna jest do pobrania i umieszczona poniżej.

 

Zgłoszenia drużyn do etapu miejskiego prosimy przesyłać

drogą e-mailową na adres prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl

w temacie podając „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”

do dnia

17 października 2022 r.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny

z funkcjonariuszami Zespołu Profilaktyki Społecznej

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

pod nr 47 841 14 15 lub 47 841 14 03

 

Przypominamy, że każdy uczestnik konkursu,

pozostający pod opieką nauczyciela,

w dniu konkursu obligatoryjnie musi posiadać oraz przedstawić do wglądu:

 

  • ważną legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie potwierdzającą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych
  • zgodę na publikację wizerunku dziecka.

 

Powrót na górę strony