GaleriaZdjęć

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Komenda Miejska Policji w Łodzi, w trosce o wszechstronne wyszkolenie i przygotowanie do służby funkcjonariuszy zorganizowała kolejne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjanci, podczas warsztatów, nabywają praktyczne umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczą się jak właściwie I skutecznie udzielać pomocy osobom poszkodowanym posiadającym różnego rodzaju obrażenia. Pomocne, w zdobywaniu tej wiedzy,  są  ćwiczenia z użyciem fantoma, defibrylatora AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), nauka przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zakładania kołnierza ortopedycznego czy wykorzystywania prostych materiałów opatrunkowych w sytuacjach koniecznych.

Ze szczególną uwagą prowadzone są zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy noworodkom i małym dzieciom, które dosyć często ulegają wypadkom.Funkcjonariusze wielokrotnie, przez telefon, instruują przerażonych rodziców jak mają postępować z dzieckiem do przyjazdu lekarza. Umiejętność ta, w przeszłości, niejednokrotnie przyczyniła się do uratowania życia i zdrowia najmłodszych.

 

Powrót na górę strony