Aktualności

Policjant służby kryminalnej 2017

Od 14 do 20 kwietnia 2017 roku na strzelnicy w Ozorkowie, w siedzibie Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu oraz na terenie leśnictwa Oraczew w Nadleśnictwie Złoczew, odbyły się wojewódzkie eliminacje do ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2017 roku". W eliminacjach uczestniczyły 22 czteroosobowe drużyny z każdej jednostek powiatowych i miejskich. Łącznie udział wzięło 88 zawodników.

Ideą przeprowadzenia konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 2017” jest w szczególności:
1)    promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej,
2)    doskonalenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie wiedzy specjalistycznej,
3)    podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w Policji,
4)    kontynuowanie idei konkursu dla policjantów służby kryminalnej, zapoczątkowanej w roku 2015.

W toku zawodów rozegrano 10 konkurencji zarówno teoretycznych, jak również praktycznych, m.in.:
-  test wiedzy z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej,  wiedzy kryminalistycznej i innych przepisów służbowych,
-  sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, planowania i kierowania czynnościami na miejscu zdarzenia oraz stosowania przepisów prawa, procedury karnej oraz pracy operacyjnej tzw. kazusy "procesowy" i "operacyjny",
-  sprawdzian umiejętności strzeleckich, uzupełniony o dodatkowe elementy sprawnościowe,
-  sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy obejmującej resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem defibrylatora AED,
-  sprawdzian umiejętności praktycznych na miejscu zdarzenia tj. „oględziny”.

Po zsumowaniu rezultatów, najlepszą drużyną, wyłonioną w toku eliminacji został zespół reprezentujący KPP Łódź-Wschód, który uzyskał 617,5 z 788 punktów w składzie:
1.    Policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą (kierownik grupy) – nadkom. Tomasz Konopka;
2.    Policjant dochodzeniowo-śledczy – sierż. sztab. Justyna Bodziarska;
3.    Policjant operacyjno-rozpoznawczy – mł. asp. Marek Kotynia;
4.    Technik kryminalistyki – mł. asp. Piotr Fleszer.

Natomiast w poszczególnych kategoriach, najlepsze lokaty indywidualnie osiągnęli:
1.    Policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą (kierownik grupy)–  asp. sztab. Damian Kucner z KPP Bełchatów – uzyskał 140 ze 180 punktów.
2.    Policjant dochodzeniowo-śledczy – mł. asp. Anna Ochocka z KMP Łódź – uzyskała 168 ze 180 punktów,
3.    Policjant operacyjno-rozpoznawczy – mł. asp. Marek Kotynia z KPP Łódź-Wschód – uzyskał 137 ze 180 punktów.
4.    Technik kryminalistyki – st. asp. Robert Majtczak z KMP Łódź – uzyskał 170 ze 180 punktów.

Zwycięska Drużyna z KPP Łódź - Wschód będzie reprezentować Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w finale konkursu rozgrywanego w dniach 06-08 czerwca 2017 roku w Szkole Policji w Pile.

Powrót na górę strony