Aktualności

Dopalacze niszczą życie

Zbliżający się okres wakacyjnego wypoczynku to czas, kiedy dzieci i młodzież często nudząc się albo chcąc zaspokoić swoją ciekawość, bądź zaimponować swoim rówieśnikom podejmuje działania ryzykowne polegające na sięganiu po różnego rodzaju substancje psychoaktywne.

Jak wynika ze statystyk najczęstszym środkiem psychoaktywnym, który wybierają niepełnoletni jest alkohol. Jednak coraz częściej dowiadujemy się z doniesień medialnych o zatruciach oraz zgonach, często bardzo młodych ludzi, którzy skusili się na nowe substancje psychoaktywne zwane powszechnie „dopalaczami”. Z uwagi na ich nieprzewidywalny jakościowo i ilościowo skład nawet w tej samej serii, wachlarz ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z ich używaniem jest ogromny i nierzadko kończy się zgonem. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży łódzka Policja ostrzega:

 

Większość nowych związków psychoaktywnych nie było badanych na organizmach żywych, przez co ich potencjalne negatywne skutki zdrowotne na organizm ludzki w znacznej mierze nie są znane!

 

Aby przyciągnąć uwagę nastolatków opakowania zawierające dopalacze wyróżniają się atrakcyjną szatą graficzną i kolorystyczną. Często aby zwiększyć ciekawość młodych ludzi opatrzone są  one znakami graficznymi znanych światowych marek, bądź nawiązują do popularnych dla młodzieży komiksów, filmów, postaci a nawet zwierząt i krajobrazów (np. tęczy, skał księżycowych, siódmego nieba).

 

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – „dopalacze” uzależniają i powodują nieodwracalne uszkodzenia narządów wewnętrznych człowieka!

 

„Dopalacze” w zależności od swojego składu mogą wywoływać szereg dolegliwości i zaburzeń organizmu ludzkiego, takich jak niepokój, lęk, dezorientacja, omamy słuchowe (słyszy się dźwięki i głosy, których w rzeczywistości nie ma) i wzrokowe (widzi się przedmioty, osoby bądź obrazy, których nie ma), nadwrażliwość na dźwięk i światło, urojenia, strach przed utratą kontroli nad swoim zachowaniem, napady paniki i agresji, której często towarzyszy przemoc, depresja, samookaleczenia, myśli i akty samobójcze, przyspieszenie czynności serca oraz wzrost ciśnienia tętniczego krwi, kołatanie serca i bóle w klatce piersiowej, zawał serca, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, drżenia mięśni, wzrost temperatury ciała powyżej 39 stopni Celsjusza, nadmierna potliwość, odwodnienie, rozszerzenie źrenic. Mogą wystąpić napady drgawek, ostra niewydolność nerek, uszkodzenia wątroby, niewydolność wielonarządowa, krzepnięcie krwi wewnątrz naczyń krwionośnych oraz utrata przytomności. Zażywający „dopalacze” często doprowadzają do znacznej utraty masy ciała.

 

JAKIE SYMPTOMY MOGĄ WSKAZYWAĆ NA TO, ŻE DZIECKO MOŻE MIEĆ KONTAKT ZE ZWIĄZKAMI PSYCHOAKTYWNYMI?

 

U małoletniego obserwujemy huśtawkę nastrojów - od świetnego samopoczucia do depresji.
Dziecko jest na zmianę pobudzone lub ospałe, często śpi o nietypowych porach.
Jest niecierpliwe, rozdrażnione, niespokojne i pobudzone.
Jest agresywne a wcześniej nie było.
Ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu i gwałtownie chudnie.
Ma zaczerwienione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, długo utrzymujący się katar, skarży się na kołatania serca.
Miewa nagłe wzrosty temperatury ciała powyżej 39°C bez wyraźnych przyczyn takich jak np. infekcja bakteryjna lub wirusowa.
Dziecko miewa halucynacje.
Dziecko oddala się od rodziców, rodzeństwa, staje się obce, nie chce rozmawiać z bliskimi, często kłamie, systematycznie kradnie rodzicom pieniądze, znika z domu o różnych porach i unika kontaktu po powrocie.
Wraca bardzo późno lub nocuje poza domem bez wcześniejszego uzgodnienia z rodzicami, zdarzyła mu się dłuższa ucieczka z domu.
Kwestionuje szkodliwość narkotyków takich jak marihuana i "dopalaczy", twierdzi, że powinny być zalegalizowane i ogólnodostępne.
Nagle ma kłopoty z nauką, a wcześniej one nie występowały.
Nagle dziwnie się ubiera, ma nowych znajomych, których rodzice nie znają.
W pokoju dziecka stwierdziliśmy dziwne zapachy, które wcześniej nie występowały.
W pokoju dziecka znaleźliśmy dziwne przedmioty przypominające swym wyglądem fajki, fifki, bibułki, substancje przypominające wysuszone rośliny, proszek, tabletki, kapsułki itp. Nie wolno też lekceważyć znalezionych pustych opakowań  po lekach np. na przeziębienie, które dziecko mogło kupić w aptece bez recepty. Przykładowo może to być Sudafet, Acodin lub opakowania po syropach na tego typu dolegliwości. 

 

GDY DZIECKO ŹLE SIĘ POCZUJE I ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE ZATRUŁO SIĘ NIEZNANĄ SUBSTANCJĄ :

Dzwonimy pod numer 112 lub 999.

Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego należy udzielić pomocy przed medycznej:

przez zadbanie o komfort psychiczny i termiczny dziecka.
przy znacznie podwyższonej temperaturze schładzamy ciało zimnym prysznicem lub układamy dziecko w wannie z zimną wodą.
w  przypadku utraty przytomności należy ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej zapewniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem wymiocinami, kontrolujemy oddech dziecka.
w przypadku zatrzymania oddechu należy rozpocząć resuscytację krążeniowo – oddechową.
jeśli wystąpiło pobudzenie lub agresja u dziecka należy zapewnić opiekę 1-2
osób znanych dziecku.
jeśli jest to możliwe ustalamy, co dziecko zażyło i co mu dolega. Zabezpieczamy opakowanie, w którym najprawdopodobniej był "dopalacz". Opakowanie i zdobyte w sprawie informacje należy przekazać przybyłemu personelowi medycznemu.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

 

• Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź

telefon:42 676-16-61; e-mail: mopitu@mopitu.pl

 

• Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

ul. Tuszyńska 106,93-305 Łódź

telefon: 42 646 4012, 42 645 9832, e-mail: poradnia.tuszynska@gmail.com

 

• Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź

telefon: 42 630 03 73; e-mail: prom@prom.org.pl

 

• Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

telefon: 42 632 50 69

 

• Poradnia Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych

ul. Pomorska 54, 91-408 Łódź

telefon: 42 6331325

 

• Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki

ul. Kościuszki 48, III piętro, 90-514 Łódź

telefon: 42 632 78 43 - informacja, uzgadnianie wizyt

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-20.00

e-mail: tzn_lodz@post.pl

 

• Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"

ul. Zielona 13, 90-601 Łódź

telefon: 42 639 28 85; e-mail: sekretariat@fundacjadominik.pl

 

• Fundacja Wspierania Zdrowia "Erka"

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16b/3; 91-438 Łódź

telefon: 602 737 666; e-mail: fundacjaerka@wp.pl

 

• Fundacja Uwolnienie

ul. Inowrocławska 5a; 91-020 Łódź

telefon: 42 640 62 40, 42 633 93 36; e-mail: poradnia@uwolnienie.pl

 

• Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień.

ul. Aleksandrowska 159, Budynek B

telefon: 42 71 55784

 

• Klinika Psychiatrii Młodzieżowej

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

telefon: 042 675 77 16

 

TELEFONY

 

112 - Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej. Należy dzwonić, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc służb takich jak policja, straż pożarna lub pogotowie).

 

801 199990 - Telefon Zaufania – Narkomania,

czynny codziennie w godz. 16.00 - 21.00

 

801 889880 czynny codziennie w godz. 17.00 - 22.00

 

800060800 - bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego (informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy, możliwości leczenia) Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje,

które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

 

116111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (udzielanie wsparcia, opieki i ochrony, kontakt w trudnych sytuacjach, rozmowy o sprawach ważnych dla młodych ludzi) Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 - 2:00, pomoc online dostępna na stronie internetowej www.116111.pl/napisz

 

800 100 100 - bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania
i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów
i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt
z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00.

 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci, poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 i w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

źródło: KWP w Łodzi

 

Powrót na górę strony