Aktualności

Policjanci wspierają Inspekcję Sanitarną w walce z dopalaczami

25 maja 2016 roku policjanci kolejny już raz wzięli udział w kontrolach sklepów z dopalaczami w Łodzi i w Pabianicach. W czterech punktach zabezpieczono 274 środki zastępcze.

W Łodzi funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji, wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotarli do czterech takich punktów. W pierwszych trzech zabezpieczono łącznie 191 sztuk różnych środków zastępczych. Czwarty sklep w dniu wczorajszym był zamknięty, ale podczas kontroli przeprowadzonej 23 maja zabezpieczono w nim 115 dopalaczy.
 
Podobne działania miały miejsce w tym samym dniu w Pabianicach. W sklepie zabezpieczono 83 produkty. Punkt został zamknięty i zaplombowany.
 
Zawsze zakwestionowany towar jest poddawany badaniom. Jeśli okaże się, że produkt zawiera substancje odurzające lub psychotropowe (z załącznika do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), policja wszczyna postępowanie karne. W  przypadku stwierdzenia tzw. dopalaczy pozostaje to wyłącznie w gestii PIS. Inspektor Sanitarny jest uprawniony do wydania decyzji nakazującej zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu produktów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
 
Ustalenie osób kupujących dopalacze ma istotne znaczenie przy udowodnieniu wprowadzania do obrotu. Jeśli natomiast po badaniach okaże się, że to narkotyki (załącznik do ustawy), to konsekwencje karne grożą także kupującemu. Rozstrzygający jest zawsze wynik badania.
 
Dopalacze, stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo zakazane. Czyn zagrożony jest karą pieniężną wyznaczaną w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego Inspektora Sanitarnego (od 10 tysięcy do miliona złotych). Ustawodawca jako podmiot uprawniony do zabezpieczania lub wstrzymania w obrocie środków zastępczych wskazał organy podległe Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Posiadanie środków zastępczych nie jest karane.
 
Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.
 
Zwalczając ten proceder, Policja współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. Każda informacja wpływająca do Policji o miejscach, w których może być prowadzona sprzedaż dopalaczy jest dokładnie sprawdzana. Policjanci regularnie asystują pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy kontrolach punktów sprzedaży dopalaczy oraz zabezpieczeniu podejrzanych specyfików, które następnie są poddawane szczegółowym badaniom.
 
Bardzo ważne jest uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywanie ich może wiązać się z poważnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do tego namawia. Nie warto ryzykować własnego życia!
 
Stąd apel, szczególnie do młodych ludzi, aby nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczególną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież.
 
Producenci cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Zwracajmy uwagę na zachowanie naszych najbliższych, na środowisko, w jakim przebywają.

Powrót na górę strony