Aktualności

"Bezpieczne ferie"

W ramach działań pn. „Bezpieczne ferie” policjanci prowadzą przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Aby ferie były bezpieczne, policjanci służby prewencyjnej, jak co roku, dokładają wszelkich starań, a w szczególności apelują, zarówno do najmłodszych, jak i ich rodziców o rozwagę, by uniknąć zagrożeń, jakie mogą się pojawić w czasie zimowych zabaw.

Mając na względzie systematyczny wzrost liczby zwolenników uprawiania sportów zimowych, które oprócz dostarczania wrażeń sportowych i relaksu niosą za sobą również zagrożenia w postaci popełniania przestępstw i wykroczeń oraz dostrzegając potrzebę wspierania działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym ze zorganizowanych terenów narciarskich, Policja od wielu lat podejmuje działania wspierające ten obszar bezpieczeństwa.

Dlatego policjanci pełnią służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. W tym roku służba ta pełniona jest na terenie 8 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich w obecnym sezonie zaplanowano zaangażowanie blisko 350 policjantów, którzy bezpośrednio na stokach narciarskich dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji. Do służby na zorganizowanych terenach narciarskich wzorem lat ubiegłych skierowani zostali policjanci posiadający dobre umiejętności jazdy na nartach. Wśród policjantów pełniących służbę na zorganizowanych terenach narciarskich są także funkcjonariusze, którzy posiadają uprawnienia instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, nabyte dzięki aktywnemu zaangażowaniu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, którego przedstawiciele prowadzą specjalistyczne szkolenia kończące się egzaminem. Do tej pory w ramach współpracy z SITN PZN blisko 150 policjantów otrzymało uprawnienia instruktora bądź pomocnika instruktora narciarstwa PZN. Pełnią oni służbę na stokach narciarskich, a także wykorzystują nabyte umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego szkoląc policjantów przewidzianych do pełnienia tego rodzaju służby.

Policjanci pełniący służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w szczególności zwracają uwagę i uniemożliwiają dalszą jazdę osobom uprawiającym narciarstwo lub snowboarding, które znajdują się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego.

Szczególnym nadzorem objęte zostają osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, których to opiekunowie zobligowani są do niedopuszczenia ich do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Policjanci dbający o bezpieczeństwo i porządek publiczny na zorganizowanych terenach narciarskich przypominają korzystającym z zimowej formy wypoczynku o regułach zawartych w Dekalogu FIS, które należy traktować jako idealny wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza.

Mówiąc o planowanych działaniach profilaktycznych, należy zaznaczyć, że Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji kolejny raz podjęło inicjatywę przeprowadzenia ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno dzieciom i młodzieży, jak i osobom dorosłym. Wśród realizowanych na terenie całego kraju przez policjantów służby prewencyjnej przedsięwzięć można wymienić w szczególności akcję na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich, prowadzoną pod nazwą Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Celem trzeciej już edycji projektu jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach. Założeniem przedmiotowej akcji jest dotarcie do możliwie największego grona odbiorców oraz zaangażowanie jak największej liczby instytucji, organizacji i osób na rzecz współpracy w zakresie bezpiecznego wypoczynku zimowego. Partnerami tej akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

W ramach akcji ogłoszony został konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Współorganizatorami przedmiotowego konkursu są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

Główne narzędzia wykorzystywane do realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia to:

-     informatory, ulotki, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na stoku adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, kolportowane na cały kraj,

-     plakaty informujące o ogólnopolskim konkursie plastyczno-fotograficznym dla dzieci i młodzieży z nagrodami ufundowanymi przez partnerów,

-     informacje prasowe w mediach ogólnopolskich i lokalnych,

-     strona internetowa poświęcona akcji www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych,

-     lokalne konkursy, eventy oraz spotkania, lekcje i prelekcje profilaktyczne organizowane przez jednostki organizacyjne Policji.

Podkreślić należy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków przeznaczonych na działania „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” zakupiło i przekazało na potrzeby wspomnianego przedsięwzięcia kaski narciarskie, które są wręczane przez policjantów jako nagrody podczas organizowanych konkursów i spotkań profilaktycznych.

Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników zimowego wypoczynku Fundacja PZU, jako Partner akcji, zakupiła m.in. kaski dla narciarzy, elementy odblaskowe, rzepy do nart, kominiarki, czapki z elementami odblaskowymi, ogrzewacze do rąk i latarki czołowe, które również będą wykorzystane na rzecz akcji. 

W okresie zimowym policjanci służby prewencyjnej (policjanci - profilaktycy, dzielnicowi, specjaliści ds. nieletnich) prowadzą działania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym szczególnie na śniegu i lodzie. Ponadto, w trakcie ferii zimowych dokonują kontroli bezpieczeństwa w miejscach zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz angażują się w zajęcia organizowane w ramach akcji „Zima w mieście”.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

Powrót na górę strony