Aktualności

Dotkliwe kary za naruszenie obowiązku kwarantanny

Łódzcy policjanci, już od kilku tygodni systematycznie odwiedzają osoby, które objęte zostały obowiązkiem kwarantanny. Stróże prawa przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności sprawdzają, jak realizowany jest ten wymóg w praktyce. Niestety ciągle zdarzają się przypadki skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań, co ma swoje odzwierciedlenie w nakładanych karach.

6 kwietnia 2020 roku Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał trzy decyzje nakładające kary finansowe dla osób nieprzestrzegających nowych obostrzeń, w tym zasad poddania się kwarantannie. Sankcjami tymi objętych zostało trzech mężczyzn, którzy w sposób rażący naruszyli obowiązujące przepisy i nie zastosowali się do wymogu pozostania w domu, bądź zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zaleceniami służb. Popełnione naruszenia polegały na bezzasadnym oddalaniu się z miejsca zamieszkania, prowadzeniu prac porządkowych na terenie ogólnodostępnym, bądź otwarcia obiektu użyteczności publicznej pomimo zakazu. Łączna wysokość kar nałożonych przez inspektora sanitarnego opiewa na kwotę 25 000 złotych.

Policjanci apelują! Pozostańmy w domu i stosujmy się do ograniczeń jakie wprowadzone zostały na terenie naszego kraju. Tylko odpowiedzialna i zdyscyplinowana postawa uchronić może nas i osoby dla nas najbliższe przed zakażeniem koronawirusem.

Pamiętajmy! Nie przestrzeganie zasad kwarantanny narazić nas może na poważne konsekwencje, również finansowe.

 

Powrót na górę strony