Aktualności

Doborowe czwartki w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi

Komenda Miejska Policji w Łodzi w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach 14.00 – 16.00 zaprasza osoby rozważające możliwość wstąpienia w szeregi łódzkiej policji.

W tych godzinach, wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z procedurą rekrutacji do służby. W bezpośredniej rozmowie ze specjalistami z Wydziału Kadr i Szkolenia, otrzymają wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące doboru, jak również szczegółowe informacje przybliżające specyfikę służby. Dla wszystkich chętnych przygotowano stosowne broszury informacyjne, oraz gotowe do wypełnienia dokumenty. Zapraszamy serdecznie do udziału w konsultacjach, które odbywać się będą  w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30. Najbliższe, zorganizowane zostanie w czwartek 10 czerwca  2021 roku w godzinach 14.00 – 16.00

Bliższych informacji udzielają policjanci i pracownicy Zespołu ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kard i Szkolenia KMP w Łodzi pod nr telefonu 47 841 12 86.

Poniżej kryteria przyjęcia do służby w Policji, a także omówienie poszczególnych etapów rekrutacji:

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html

https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/56479,Rekrutacja-do-sluzby-w-policji-na-rok-2021.html