Aktualności

Remont budynków Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 28/30 zostanie poddana gruntownemu remontowi. Jednocześnie zmodernizowany zostanie budynek użytkowany przez policję przy ulicy Tuwima12a. Na czas koniecznych prac część spośród funkcjonariuszy przeniesiona zostanie do budynku przy ul. Pienistej 71 (siedziba Oddziału Prewencji Policji w Łodzi). Ciągłość pracy jednostki zostanie zachowana.

W związku planowanym remontem siedziby Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na początku lipca 2021 roku na ulicę Pienistą 71 (siedziba Oddziału Prewencji Policji w Łodzi) zostanie przeniesiona większość wydziałów, głównie z pionu kryminalnego. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych związanych z logistyką w KMP w Łodzi, zostaną rozdysponowani na terenie łódzkich komisariatów. W trakcie prac budowlanych w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi funkcjonować będą niektóre wydziały. Na miejscu pozostanie również Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz dwóch jego zastępców. Prace zgodnie z przedstawionym harmonogramem potrwają około 1,5 roku. W trakcie tymczasowej zmiany w funkcjonowaniu jednostki zapewniona zostanie ciągłość pracy policjantów. Dyslokacja wydziałów nie wpłynie w znaczący sposób na obsługę interesantów. Numery kontaktowe do poszczególnych wydziałów zostaną rónież zachowane. Obecna lokalizacja Wydziału dochodzeniowo- Śledczego oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją znajduje się na ulicy Pienistej 71.

  • Wejście do budynku Komendy
Powrót na górę strony