Aktualności

Wspólne ćwiczenia policjantów i funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej

Policjanci wraz z funkcjonariuszami żandarmerii wojskowej oraz pracownikami innych służb uczestniczyli w ćwiczeniach odbywających się na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Scenariusz ćwiczeń związany był z atakiem terrorystów na placówkę wojskową.

22 czerwca 2022 roku na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyły się ćwiczenia związane ze zwiększeniem gotowości służb w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki wojskowej. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz negocjatorzy policyjni. Podczas zainscenizowanego zdarzenia związanego z atakiem terrorystów i uprowadzeniem zakładników policjanci we współdziałaniu z żandarmerią wojskową oraz innymi służbami uczestniczyli w neutralizacji zagrożenia i udzielaniu pierwszej pomocy pokrzywdzonym. Podczas działań użyty został specjalistyczny robot znajdujący się w dyzpozycji żandarmerii wojskowej służący do bezpiecznego usuwania materiałów wybuchowych. Ćwiczenia odbywały się w ramach cyklu doskonalenia zawodowego służb i ich głównym zadaniem było rozwijanie umiejętności współpracy w sytuacjach zagrożenia.

 

Opr. kom. Marcin Fiedukowicz

  • Uczestnicy ćwiczeń
  • Uczestnicy ćwiczeń
  • Uczestnicy ćwiczeń
  • robot
  • Uczestnicy ćwiczeń
  • Uczestnicy ćwiczeń
  • Uczestnicy ćwiczeń
  • Uczestnicy ćwiczeń
Powrót na górę strony