Aktualności

Wspólne ćwiczenia policjantów i funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej

Policjanci wraz z funkcjonariuszami żandarmerii wojskowej oraz pracownikami innych służb uczestniczyli w ćwiczeniach odbywających się na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Scenariusz ćwiczeń związany był z atakiem terrorystów na placówkę wojskową.

22 czerwca 2022 roku na terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyły się ćwiczenia związane ze zwiększeniem gotowości służb w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki wojskowej. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz negocjatorzy policyjni. Podczas zainscenizowanego zdarzenia związanego z atakiem terrorystów i uprowadzeniem zakładników policjanci we współdziałaniu z żandarmerią wojskową oraz innymi służbami uczestniczyli w neutralizacji zagrożenia i udzielaniu pierwszej pomocy pokrzywdzonym.

Podczas działań użyty został specjalistyczny robot znajdujący się w dyzpozycji żandarmerii wojskowej służący do bezpiecznego usuwania materiałów wybuchowych. Ćwiczenia odbywały się w ramach cyklu doskonalenia zawodowego służb i ich głównym zadaniem było rozwijanie umiejętności współpracy w sytuacjach zagrożenia.
kom. Marcin Fiedukowicz

  • Uczestnicy ćwiczeń podczas narady w terenie.
  • Uczestnicy ćwiczeń.
  • Uczestnicy ćwiczeń stoją wokół stanowisk dowodzenia.
  • Samobieżny robot policyjny.
  • Policjantka i funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej w miejscu dowodzenia kontrolują przebieg ćwiczeń.
  • Uczestnicy ćwiczeń.
  • Uczestnicy ćwiczeń. W tle wóz strazacki.
  • Uczestnicy ćwiczeń, umundurowana policjantka i funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej.
Powrót na górę strony