Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi

1 lutego 2023 roku w siedzibie I Komisariatu odbyła się uroczysta odprawa związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

Dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Maciejowi Klepackiemu, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. Na zwolnionym etacie I Zastępcy wykonanie obowiązków związanych z nadzorem nad służbą prewencyjną powierzone zostało dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi nadkom. Wojciechowi Malarczykowi. Natomiast pracę pionu kryminalnego nadzorować będzie dotychczasowy Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkom. Jakub Kowalczyk, któremu powierzone zostały obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi. Podczas odprawy obecna była kadra kierownicza jednostki.

Awansowanym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy!!!

nadkom. Marcin Fiedukowicz

Powrót na górę strony