Listy gończe

Poszukiwany Mariusz Krupiński

Policjanci z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poszukują Mariusza Krupińskiego syna Witolda (urodzony 07 października 1991 roku) na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ostatnio zamieszkałego w Łodzi. Poszukiwany za przestępstwo z artykułu 53 ustęp 3 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Ważne informacje:

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat osoby poszukiwanej  lub mogące pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca przebywania proszone są o kontakt z VII Komisariatem Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 24 56, 47 841 24 59.

Telefon alarmowy 112.

Powrót na górę strony