Listy gończe

Poszukiwany Wojciech Galant

Policjanci z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poszukują Wojciecha Galant syna Zenona (urodzony 9 lipca 1958 roku) na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ostatnio zamieszkałego w Łodzi. Poszukiwany za przestępstwo z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego.

Poszukiwany to: Wojciech Galant.

Ważne informacje:

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat osoby poszukiwanej  lub mogące pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca przebywania proszone są o kontakt z VII Komisariatem Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 24 56, 47 841 24 59.

Telefon alarmowy 112.

Powrót na górę strony