Listy gończe

Poszukiwany Maciej Głowacki

Policjanci VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poszukują Macieja Głowackiego syna Stefana (urodzony 15 stycznia 1969 roku) na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa. Mężczyzna ostatnio zamieszkały w Łodzi, poszukiwany jest za przestępstwo z artykułu 209 paragraf 1 kodeksu karnego.

Ważne informacje:

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat osoby poszukiwanej lub mogące pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca przebywania proszone są o kontakt z VII Komisariatem Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 24 56, 47 841 24 59.

Telefon alarmowy 112.

 

 

Powrót na górę strony