Informator

Uzyskanie informacji o wypadkach i kolizjach drogowych

W korespondencji dotyczącej zdarzeń drogowych kierowanej do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej), należy wskazać:
- imię i nazwisko,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu, nr mieszkania),
- dokładny opis sprawy.

Odpowiedzi będą udzielane w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 23)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46)


e-mail: wrd.kmp@lodz.ld.policja.gov.pl

Zgłaszanie wypadków i kolizji oraz zauważonych wykroczeń:
Tel. 112

Powrót na górę strony