Informator

Zgłaszanie wykroczeń w ruchu drogowym

Informujemy, że istnieje możliwości kierowania drogą elektroniczną na adres email: wiprd@lodz.ld.policja.gov.pl zawiadomień o wykroczeniach w ruchu drogowym.
Do korespondencji należy dołączyć materiał filmowy lub fotograficzny oraz wskazać aktualne dane kontaktowe osoby zgłaszającej – imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail, na który ma być kierowana korespondencja dotycząca zgłoszenia.
Zgłaszający powinien jednocześnie wskazać wszystkie znane mu okoliczności zdarzenia, dokładną datę i godzinę oraz określić miejsce popełnienia wykroczenia (ulica/skrzyżowanie ulic, miejscowość).
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 841 25 47 lub 47 841 25 22.
Jednocześnie informujemy, że zgłaszający ma obowiązek uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających prowadzonych przez Policję oraz w postępowaniu przed sądem.

Powrót na górę strony