Informator

Kto może parkować na miejscu dla inwalidy?

Przypominamy, że na miejscu dla inwalidy mogą parkować osoby posiadające kartę parkingową.
 
Uprawionymi do posiadania karty parkingowej są osoby z orzeczonym:

  • stopniem niepełnosprawności (w orzeczeniu konieczne wskazanie do wydania karty),
  • całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji (dawniej I gr. inwalidzka),
  • całkowitą niezdolnością do pracy (dawniej II gr. inwalidzka),
  • częściową niezdolnością do pracy (dawniej III gr. inwalidzka) przyznaną ze względu na schorzenia związane z narządem ruchu,
  • kierujący pojazdem przewożący osobę o obniżonej sprawności ruchowej,
  • pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek.
Powrót na górę strony